کانال تلگرام اطلاع رساني   SALEHGASHTISATIS@

تلفن دفتر:36288044(035) و 83-36288081(035)

تلفن همراه(پشتیبانی) :09130010206

آدرس: چهارراه مهدي-ابتداي بلوار موسی بن جعفر-نبش کوچه مسجد ولی عصر

آدرس: چهارراه مهدي-ابتداي بلوار موسی بن جعفر-نبش کوچه مسجد ولی عصر